Professionelle stole og taburetter - høj kvalitet & dansk design

GARANTIBESTEMMELSER

 

1. GLOBAL A/S yder 5 års garanti på dokumenterede fabrikationsfejl. Garantien lever op til gældende EU krav omhandlende reklamation og garanti. Det vil sige et halvt års garanti med bevisbyrde hos GLOBAL A/S og den resterende tid som en reklamationsret, hvor bevisbyrden ligger hos forbrugeren.

 

2. Garantien er betinget af, at køberen har gjort GLOBAL A/S opmærksom på fabrikationsfejlen eller manglen senest 2 måneder efter den er registreret/kommet køber til kende.

 

3. Garantien dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert brug eller betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

 

4. De 5 års garanti er gældende ved normal brug, 8 timer per dag. Ved skiftehold eller 24 timers brug reduceres reklamationsretten tilsvarende, dog aldrig under lovens minimumskrav.

 

5. Ved reklamation rettes henvendelse til forhandleren, hvor produktet er købt, eller direkte til GLOBAL A/S. Returnering af produkter kan kun ske ifølge aftale med GLOBAL A/S og med dennes tilladelse. Dette sker med fragtfører udpeget af GLOBAL A/S.

 

6. Konstateres der fejl og mangler på produktet jf. pkt. 4, dækker garantien og reklamationsretten og der foretages ombytning af defekte dele.