Skip to the content

Global Stole og bæredygtighed

God kvalitet og bæredygtighed er et spørgsmål om holdninger!


Vi overholder EU’s REACH lovgivning. I respekt for miljøet har vi - såvel internt som eksternt i samarbejde med vores leverandører - løbende fokus på forebyggelse af forurening ved substitution af kemikalier, valg af stoffer og ved optimering af materialer og arbejdsprocesser med minimal belastning af miljøet for øje.

God kvalitet og respekt for miljøet er et fælles ansvar. Vi tilskynder til en intern kvalitets- og miljøkultur, hvor åbenhed sikrer kontinuerlig udvikling. Vi involverer og tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder. Alle vores medarbejdere er motiverede og opsat på at gøre en oprigtig forskel mht. kvalitet og miljø hver eneste dag.

Vores politik og miljø- og kvalitetsstyringssystem er udformet i overensstemmelse med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Endvidere har vi omlagt 100% af vores el-indkøb til vedvarende og CO2-neutral energi, fremstillet ved dansk vindkraft.