Skip to the content

Garantibestemmelser


1. GLOBAL STOLE A/S yder 5 års garanti på dokumenterede fabrikationsfejl. Garantien lever op til gældende EU krav omhandlende reklamation og garanti. Det vil sige et halvt års garanti med bevisbyrde hos GLOBAL STOLE A/S og den resterende tid som en reklamationsret, hvor bevisbyrden ligger hos forbrugeren.

 

2. Garantien er betinget af, at køberen har gjort GLOBAL STOLE A/S opmærksom på fabrikationsfejlen eller manglen senest 2 måneder efter den er registreret/kommet køber til kende.

 

3. Garantien dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert brug eller betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

 

4. De 5 års garanti er gældende ved normal brug, 8 timer per dag. Ved skiftehold eller 24 timers brug reduceres reklamationsretten tilsvarende, dog aldrig under lovens minimumskrav.

 

5. Ved reklamation rettes henvendelse til forhandleren, hvor produktet er købt, eller direkte til GLOBAL STOLE A/S. Returnering af produkter kan kun ske ifølge aftale med GLOBAL STOLE A/S og med dennes tilladelse. Dette sker med fragtfører udpeget af GLOBAL STOLE A/S.

5.1. Ved returnering (kun produkter i ubrugt stand), rettes henvendelse til forhandleren, hvor produktet er købt. Returnering af produkter kan kun ske ifølge aftale med GLOBAL STOLE A/S og med dennes tilladelse. Forsendelse sker købers initiativ, regning og risiko. Der pålægges et håndteringsgebyr på kr. 80,- pr. produkt. Specialfremstillede produkter tages ikke retur.

5.2. Fortrydelsesret. GLOBAL STOLE A/S tager som hovedregel ikke produkter, der har været samlet og taget i brug, retur.
Fortrydelsesretten gælder kun i særlige tilfælde og kan kun ske efter aftale med GLOBAL STOLE A/S, som laver en individuel bedømmelse af hvert produkt.
Ligeledes er flg. gældende:
• Returnering og forsendelse sker på købers initiativ og for købers regning og risiko.
• Ved synlig brug af dele (eks. hjul, ridser, mærker) forbeholder Global Stole sig retten til at sætte værdien af denne/disse dele til kr. 0,00
• Der pålægges et håndteringsgebyr på kr. 80,- pr. produkt.
• Specialfremstillede produkter tages ikke retur.

 

6. Konstateres der fejl og mangler på produktet jf. pkt. 4, dækker garantien og reklamationsretten og der foretages ombytning af defekte dele.